جود و موها

با وجود این قابلیت و امکان به راحتی می‌توانید با دقت به میزان تر بودن موها , ظرافت و کلفتی و همینطور پرپشتی موی , رتبه مطلوب برای کم آب کردن را گزینش نمائید . موهای خشک شدید حالت مو که مدیون جلد سر می باشد چربی و خشکی جلد

2023-02-08
    ت فيلكس